Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.i-living.sk, spoločnosť UP AND DOWN s.r.o., uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb., v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR, a je registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů v Praze, pod reg. číslem 00055877/001.

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.

Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov,
  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
  • alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Poučenie o používaní Meta pixelov a pokročilom párovaní

Na našej webovej stránke používame reklamný nástroj Meta pixel od spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, na nasledujúce účely:

(a) meranie a analýza aktivity na našej webovej stránke

b) cielenie a meranie reklám na Facebooku a v iných reklamných portfóliách Meta

c) Pokročilé párovanie

Meta pixel nám umožňuje merať a lepšie pochopiť činnosti, ktoré návštevníci vykonávajú na našej webovej stránke. Vďaka týmto informáciám môžeme lepšie prispôsobiť cielenie našich reklám tak, aby sa zobrazovali len tie skutočne relevantné, a potom ich môžeme aj merať a analyzovať. Okrem toho nám tento nástroj umožňuje nastaviť tzv. pokročilé párovanie. Funguje to tak, že niektoré údaje o návštevníkoch našich webových stránok môžeme odovzdať spoločnosti Meta, aby sme ešte viac zlepšili relevantnosť našich reklám. Pred odoslaním sú tieto údaje zašifrované (hashované) kvôli maximálnej ochrane. Spoločnosť Meta ich však môže spárovať s používateľmi danej sociálnej siete, a to konkrétne na účely cielenia našej reklamy. Údaje, ktoré takto odovzdávame spoločnosti Meta, sú údaje, ktoré zadávate do formulárov na našich webových stránkach (napr. objednávkové alebo kontaktné formuláre atď.).

Pri prenose osobných údajov sa spoločnosť Meta stáva ďalším správcom, inak je naším sprostredkovateľom. Všetky informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Meta nájdete tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation alebo prostredníctvom vlastných používateľských účtov.

Meta pixel spracováva údaje z našej webovej stránky pomocou marketingových súborov cookie. Nastavenia súborov cookie môžete upraviť na našej webovej stránke prostredníctvom panela súborov cookie alebo prostredníctvom webového prehliadača. Informácie o tom, ako Meta pracuje so súbormi cookie, nájdete na tejto adrese: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Okrem toho môžete upraviť aj jednotlivých spracovateľov súborov cookie, napríklad tu: https://www.youronlinechoices.com/cz/.

upraveno 13.2.2024